als we elkaar kwijtraken

Wat was #Waarsprekenweaf?

In aanloop naar de verkiezingen van maart 2017 dreigden we elkaar kwijt te raken.

Als je met vrienden op een festival bent, of met familie op het strand, dan spreek je af waar je elkaar weer vindt als je elkaar bent kwijtgeraakt. Onder de dikke boom… Bij het blauwe strandhuisje… Maar als we elkaar kwijtraken tijdens de verkiezingen, waar spreken we dan af?

Waar spreken we af als we uit elkaar worden gedreven? Als politici ons opdelen in groepen mensen die er wel of niet bijhoren? Als hun taal steeds dreigender wordt?

En waar spreken we af als universele waarden zoals gelijkheid en vrijheid ineens ter discussie worden gesteld? Of onze grondwet? Als discriminatie, op welke grond dan ook, niet langer taboe is?

Waar spreken we af als we niet meer normaal met elkaar kunnen praten? Als politici met de dood worden bedreigd? Als schelden op sociale media gewoon geworden is?

Wij laten ons niet uit elkaar drijven. Wij vinden dat dezelfde rechten en plichten gelden voor iedereen. En zijn bereid om gewoon met elkaar te praten als we het niet eens zijn. Dat zijn afspraken zo simpel als een dikke boom of een strandhuisje.

Laat je inspireren